•  
   
   

  "Lidé, kteří jsou natolik šílení, aby si mysleli, že mohou změnit svět, to skutečně dokáží."

  Steve Jobs

MÉ AKTIVITY A PROJEKTY

mapa exekucí

Česká republika je zemí s téměř 10 % dospělých obyvatel v exekuci.

Vzhledem k nedostatku podrobnějších dat o tomto fenoménu vznikla v roce 2017 Mapa exekucí, která si kladla za cíl:

 • poskytnout odborné i široké veřejnosti chybějící data,
 • otevřít veřejnou debatu,
 • zvýšit povědomí o problému,
 • nastartovat potřebné legislativní a systémové změny.

Více o projektu

Mapa osobních bankrotů

V souvislosti s účinností novely insolvenčního zákona vznikla vedle Mapy exekucí i Mapa bankrotů, která přináší podrobné statistické údaje až na úroveň jednotlivých obcí.

Jejím účelem je:

 • poskytnout odborné i široké veřejnosti chybějící data,
 • dát do souvislostí exekuce a osobní bankroty (oddlužení),
 • pomoci místním samosprávám při snižování množství exekucí,
 • monitorovat proces zákonného oddlužení.

Více o projektu

institut prevence a řešení předlužení

Tato organizace vznikla jako přirozený následovník úspěšného projektu Mapa exekucí.

Naším snem je, aby ČR nebyla zemí s 10 % obyvatel v exekuci, ale aby: 

 • lidé měli možnost se ze své nepříznivé finanční situace dostat a noví do ní nepadali,
 • neexistovala individua, která parazitují na lidské nouzi, důvěřivosti či neznalosti,
 • existovala férová pravidla, která se budou dodržovat,
 • exekuce nebyla sama o sobě dluhovou pastí.

Více o organizaci

informace o osobním bankrotu

Osobní bankrot je poslední možností, když veškeré ostatní snahy o stabilizaci finanční situace selžou a člověk prostě zbankrotuje stejně jako například obchodní společnost.

I přes novelu insolvenčního zákona je u nás stále velké množství komerčních subjektů, které se snaží nepříznivé situace lidí využít k vlastnímu obohacení.

 • Neplaťte za zpracování návrhu více než zákonných 4.000 Kč bez DPH (6.000 Kč bez DPH manželé)
 • Občanské a dluhové poradny zpracovávají návrhy ZDARMA

Více informací

Máte-li jakýkoli podnět, jsem tu pro Vás.

Ashoka Česká republika 

           Rubikon centrum                      Otevřená společnost

Nahoru